Een inrichtingsstudie omvat de volledige technische uitwerking en dimensionering van groenblauwe inrichtingen. Het ultieme doel is een klimaatrobuust ontwerp én een duurzame ontwikkeling tot het vooropgestelde eindbeeld. Uiteraard in functie van de gegeven projectcondities.

 

Mogelijke groenblauwe inrichtingen:

 • boomstandplaatsen en groenzones
 • groendaken, daktuinen en groengevels
 • waterdoorlatende verhardingen
 • buffer- en infiltratievoorzieningen (SUDS of bronmaatregelen)
 • groene waterzuivering

Vaak gaat het om een combinatie van diverse inrichtingen, optimaal op elkaar afgestemd.

 

Een inrichtingsstudie omvat:

 1. een inleidend overleg en bepaling van de uitgangspunten;
 2. selectie van het type inrichting;
 3. de technische uitwerking en wetenschappelijk onderbouwde dimensionering van de inrichting(en);
 4. een visualisatie aan de hand van technische tekeningen;
 5. een nota en/of presentatie.

 

Optioneel uitgebreid met:

 1. een voorafgaand onderzoek naar ontbrekende parameters (stabiliteit, standplaatsconditie, enz.);
 2. meetstaat en raming;
 3. bestekomschrijving;
 4. uitvoerings- en onderhoudsschema;
 5. voordelen, risico's en oplossingen;
 6. referenties.

Om de slaagkans van uw project te maximaliseren, bieden wij ook in uitvoeringsfase de nodige ondersteuning.